Skip navigation

Privacyverklaring / juridische aanwijzingen

Versie: September 2022

Eberspächer is verheugd dat u deze website bezoekt en geïnteresseerd bent in ons bedrijf en onze producten.

I. Bescherming van persoonlijke gegevens

1. Verantwoordelijke en functionaris voor gegevensbescherming

Eberspächer Climate Control Systems International GmbH
Eberspächerstraße 24, 73730 Esslingen, Deutschland
Telefon: +49 711 939-00
E-Mail: info[a]eberspaecher.com

Hierna hebben „Eberspächer“, „wij“, „we“, „ons“ und „onze“ betrekking op de bovengenoemde bedrijven.

De gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt geregeld door een overeenkomstige overeenkomst tussen de bedrijven. De bedrijven zijn daarbij gezamenlijk verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op de website. De bedrijven zijn hierbij steeds zelfstandig verantwoordelijk voor de rechtmatige verwerking van persoonsgegevens en het waarborgen van recht van betrokkenen, met inbegrip van het beschikbaar stellen van verplichte information. Indien noodzakelijk, ondersteunen de bedrijven elkaar daarbij. Als u aanvullende information hereover nodig hebt, stellen wij u deze graag op verzoek ter beschikking. U kunt hiervoor gerust contact met ons opnemen via de bovengenoemde contactgegevens.

De functionaris voor gegevensbescherming van ons corporate is bereikbaar via het bovengenoemde postadres en via het e-mailadres datenschutz[at]eberspaecher.com (trefwoord: "tav functionaris voor gegevensbescherming").

2. Informatie over de verwerking van gegevens bij het bezoeken van onze website
Wij verwerken persoonsgegevens, die ontstaan bij uw bezoek aan onze website of die u aan ons verstrekt, volgens de wettelijke voorschriften m.b.t. gegevensbescherming.

U kunt onze website in principe ook bezoeken zonder uw persoonsgegevens op te hoeven geven. Persoonsgegevens worden alleen verzameld als dit om technische redenen voor het gebruik van onze website vereist is of als u bepaalde functies van onze website wilt gebruiken, zoals bijvoorbeeld contactformulieren. Uw gegevens worden dan verzameld om de gewenste functies mogelijk te maken.

Wanneer u onze website bezoekt, slaan onze servers standaard het IP-adres dat u door uw internetserviceprovider is toegekend, de website waarvandaan u ons bezoekt, de pagina die u bij ons bezoekt, eventuele downloads, de hoeveelheid opgevraagde gegevens, zoektermen, de datum en het tijdstip op. Deze gegevens worden voor een periode van drie maanden opgeslagen. Wij gebruiken de gegevens om eventuele veiligheidsrisico’s of storingen tijdens het gebruik van de website te herkennen en te verhelpen. De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is art. 6 lid 1 f) AVG, volgens hetwelk gegevensverwerking is toegestaan met het oog op legitieme belangen. Onze legitieme belangen zijn het garanderen van de websitefuncties en het vroegtijdig herkennen en voorkomen van cyberaanvallen.

Uw gegevens worden ook door ons verzameld als u via het op de website ter beschikking staande contactformulier of op andere wijze contact met ons opneemt. Tenzij anders vermeld in verband met het contactformulier, gebruiken wij deze informatie alleen voor het beantwoorden van uw aanvraag en voor technische administratie. Verplichte velden zijn als zodanig gekenmerkt. U wordt eventueel gevraagd om overige persoonsgegevens op te geven. Deze gegevens zijn vrijwillig en worden door ons uitsluitend gebruikt om uw vraag in behandeling te nemen. De wettelijke basis voor het verwerken van uw gegevens bij gebruik van het contactformulier is art. 6 lid. 1 b) AVG als de gegevens vereist zijn om een contractuele verhouding te initiëren of uit te voeren.

3. Informatie over het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën
Eberspächer maakt gebruik van cookies om bepaalde technisch noodzakelijke functies van onze website te kunnen uitvoeren, om het gebruik van ons aanbod te kunnen volgen, om de websites te kunnen blijven optimaliseren en om op uw wensen afgestemde inhoud ter beschikking te kunnen stellen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website op uw harde schijf worden opgeslagen. Cookies richten geen schade aan op uw computer, kunnen geen programma’s uitvoeren en kunnen geen virussen bevatten. In plaats van cookies kunnen ook zogenaamde tracking pixels of vergelijkbare gangbare technologieën worden gebruikt, die dienen voor de (tussentijdse) opslag van informatie over specifieke gebruikers of gebruiksprocessen. U kunt het opslaan van cookies op uw computer op elk moment voorkomen via de instellingen van uw browser. Gebruik hiervoor het menu Instellingen of de help-functie van uw browser. De werking van onze website kan hierdoor beperkt worden. Eberspächer gebruikt cookies voor verschillende doeleinden. Aanvullende informatie over de afzonderlijke cookies ontvangt u als u de cookie-instellingen oproept.

Technisch noodzakelijke cookies
Deze cookies dienen in wezen om u in staat te stellen de functies van de site te gebruiken, bijvoorbeeld om formuliergegevens te bewaren (bijv. in het kader van het contactformulier) of om de weergave van informatie (bijv. de cookiebanner) te regelen. De rechtsgrond voor de gegevensverwerking in verband met technisch noodzakelijke cookies is artikel 6, lid 1, sub b) van de AVG. Het is niet mogelijk deze technisch noodzakelijke cookies uit te schakelen. De voor het gebruik van de website noodzakelijke tools gebruiken wij op grond van ons gerechtvaardigde belang volgens art. 6 lid 1 punt f) AVG. We gebruiken deze tools om een comfortabeler en individueler gebruik van onze website voor u mogelijk te maken en het gebruik zo tijdbesparend mogelijk te maken. In bepaalde gevallen kunnen deze tools ook noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of het treffen van precontractuele maatregelen. In dat geval vindt de verwerking volgens art. 6 lid 1 punt b) AVG plaats.

Analysecookies
Andere cookies worden gebruikt om het gebruik van de website voor statistische doeleinden te analyseren. Hiermee weten wij bijvoorbeeld welke inhoud op onze website relevant is voor onze gebruikers en op welke type eindapparaten onze website werd bezocht. Op deze manier kunnen wij onze website interessanter vormgeven voor onze gebruikers. De informatie over de gebruikte browsers en eindapparaten stelt ons in staat om het paginaontwerp aan de belangrijkste browsertypen aan te passen. Wij gebruiken deze cookies alleen als u akkoord gaat met het gebruik ervan. Uw verleende toestemming is de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking die in samenhang met de analysecookies plaatsvindt (art. 6 lid 1 punt a) AVG) en voor de overdracht van gegevens naar derde landen (art. 49 lid 1 regel 1 punt a) AVG). U kunt uw toestemming intrekken door de cookie-instellingen op te roepen en daar de betreffende selectie te wijzigen. De toegang tot en opslag van informatie in eindapparaten gebeurt op basis van de implementeringswetgeving van de ePrivacy-richtlijn van de landen die lid zijn van de EU.

Marketingcookies
We gebruiken cookies ook voor reclame- en marketingdoeleinden, om gepersonaliseerde advertenties mogelijk te maken en om op externe websites (bijv. Google of Facebook) reclame-inhoud voor onze producten en diensten weer te geven, waarvoor u op onze website interesse hebt getoond of die overeenkomen met inhoud waarvan wij denken dat deze voor u interessant is. Algemene informatie over mogelijke interesses van gebruikers van onze website en andere geïnteresseerden die door derden op andere websites wordt verzameld, wordt ook gebruikt in het kader van de gepersonaliseerde promotie van onze inhoud (zogenoemde re-targeting). De informatie wordt opgeslagen in de vorm van identificatiecookies. U wordt niet als persoon geïdentificeerd, maar de herkenning vindt uitsluitend plaats op basis van de door u gebruikte eindapparaten. Als de cookies worden verwijderd, vervalt ook de personalisering van de reclame-inhoud. Wij gebruiken deze cookies alleen als u akkoord gaat met het gebruik ervan. Uw verleende toestemming is de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking die in samenhang met de marketingcookies plaatsvindt (art. 6 lid 1 punt a) AVG) en voor de overdracht van gegevens naar derde landen (art. 49 lid 1 punt a) AVG). U kunt uw toestemming intrekken door de cookie-instellingen op te roepen en daar de betreffende selectie te wijzigen. De toegang tot en opslag van informatie in een eindapparaat gebeurt op basis van de implementeringswetgeving van de ePrivacy-richtlijn van de landen die lid zijn van de EU.

Wij wijzen u erop dat op verschillende pagina’s van onze website ook cookies kunnen voorkomen die geen verband houden met Eberspächer. Wanneer u een pagina bezoekt met inhoud die door derden (bijv. Youtube, issuu e.a.) is ingebed, kunnen deze derden eigen cookies hebben geplaatst. Eberspächer heeft geen invloed op het gebruik van deze cookies en heeft er vanwege de werkwijze van cookies geen toegang toe, omdat de toegang tot cookies alleen mogelijk is voor degene die ze oorspronkelijk heeft geplaatst. Zie voor meer informatie de websites van de desbetreffende derden.

4. Toestemming en uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming
Alle op de Eberspächer-website door u ingevoerde persoonsgegevens worden zonder uw specifieke toestemming alleen gebruikt in het kader van het doeleinde waarvoor u deze hebt ingevoerd (bijv. voor een offerte) en voor de technische administratie. Bij de invoer wordt u gewezen op de gebruiksdoelen en wordt er eventueel gevraagd om uw toestemming voor verdergaand gebruik. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is in deze gevallen de toestemming volgens art. 6 lid 1 punt a) AVG. Uw toestemming is altijd vrijwillig en deze kunt u te allen tijde met effect voor de toekomst intrekken.

Ook wanneer u hiermee hebt ingestemd, kunt u het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketing of markt- en opinieonderzoek op elk moment herroepen of informatie over deze opgeslagen gegevens opvragen. U hebt ook te allen tijde de mogelijkheid om uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te corrigeren, blokkeren of te laten wissen. Neem hiervoor schriftelijk of per e-mail contact op met de Verantwoordelijke (I.). Wij wijzen u erop dat gegevens die nodig zijn om nog uitstaande diensten af te handelen of om onze rechten en claims te waarborgen, niet verwijderd zullen worden. Dit geldt ook voor gegevens die wij conform de wettelijke richtlijnen moeten bewaren. Dergelijke gegevens worden aanvankelijk geblokkeerd.

Voor zover de dienstverleners die in deze verklaring worden genoemd uw gegevens buiten de Europese Unie verwerken, zorgen wij ervoor dat de dienstverleners contractueel of anderszins een niveau van gegevensbescherming garanderen dat gelijkwaardig is aan dat van de Europese Unie. Via de Verantwoordelijke (I.) kunt u een kopie van deze garanties aanvragen.

Bovendien hebt u ook het recht om bij ons een elektronische kopie aan te vragen van de gegevens die wij verwerken in het kader van een contract of op basis van uw toestemming (zogenoemd recht op gegevensoverdracht).

Verder hebt u te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens die plaatsvindt op basis van art. 6 lid 1 punt e) AVG (gegevensverwerking in het algemeen belang) of art. 6 lid 1 punt f) AVG (gegevensverwerking in het kader van de afweging van belangen). Als u bezwaar maakt, zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens alleen voortzetten, als wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of als de verwerking dient voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Als we uw persoonsgegevens verwerken ten behoeve van direct marketing voor het waarnemen van gerechtvaardigde belangen op basis van een afweging van belangen, hebt u het recht hier te allen tijde en zonder aanvoer van redenen bezwaar tegen te maken.
 

5. Wijzigingen in de privacyverklaring
Eberspächer behoudt zich het recht voor de privacyverklaring zonder vooraankondiging op elk moment te wijzigen. Daarom raden wij u aan zich regelmatig op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen.
 

6. Contact bij vragen over gegevensbescherming
Wanneer u vragen hebt over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u met uw vragen om informatie, opmerkingen of klachten op elk moment contact met ons opnemen via info[at]eberca.nl. Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. U hebt tevens het recht om contact op te nemen met een instantie voor gegevensbescherming en daar een klacht in te dienen.

II. Juridische informatie met betrekking tot de inhoud van de website

1. Alle rechten voorbehouden
Tekst, afbeeldingen, grafische elementen, geluid, animaties en video’s, evenals de plaatsing ervan op de website van Eberspächer vallen onder de bescherming van het auteursrecht en andere eigendomsrechten. De inhoud van deze website mag in principe niet zonder toestemming van Eberspächer voor commerciële doeleinden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of aan derden toegankelijk gemaakt worden. Sommige websites van Eberspächer bevatten bovendien afbeeldingen die onderhevig zijn aan copyright van derden.

Persfoto’s mogen alleen voor redactionele doeleinden in het kader van de journalistieke berichtgeving over de Eberspächer-groep worden gebruikt, met de bronvermelding “Eberspächer”. Hiervoor hoeft voor het afdrukken en publiceren niet te worden betaald. Wel vragen wij bij gedrukte media om een bewijsexemplaar, bij elektronische media (internet) om een korte aankondiging. Voor overig/commercieel gebruik van de foto’s is voorafgaande schriftelijk toestemming vereist van de persafdeling van Eberspächer. 
 

2. Geen garantiebelofte
Deze websites zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan Eberspächer niet garanderen dat de opgenomen informatie geen fouten bevat en accuraat is. De informatie op deze websites vormt ook geen uitdrukkelijk en/of zelfstandig verklaarde garantie.
 

3. Geen licentie
Eberspächer wil zich graag aan u presenteren met een innovatieve en informatieve website. Wij hopen dat u net zo enthousiast bent over deze website als wij. Het daarin opgenomen intellectuele eigendom, zoals patenten, merken en auteursrechten, is beschermd. Door deze website wordt geen licentie verleend voor het gebruik van de intellectuele eigendom van Eberspächer of derden.
 

4. Links
Website-inhoud van externe firma’s of overige derden, die u bereikt via links op onze websites, ligt buiten de invloedssfeer van Eberspächer. Daarom kan voor deze inhoud geen verantwoordelijkheid worden genomen. Eberspächer verklaart daarom uitdrukkelijk zich de inhoud van de pagina’s waarnaar wordt gelinkt, niet eigen te maken. Voor schade die ontstaat uit het gebruik van deze externe pagina’s, kan alleen de aanbieder van de pagina waarnaar verwezen werd, aansprakelijk worden gesteld. Voor internetpagina’s van verbonden ondernemingen zijn uitsluitend de verbonden ondernemingen inhoudelijk verantwoordelijk. Als u illegale inhoud vindt in een specifiek aanbod waarnaar vanuit onze website is gelinkt en als u dat aan ons doorgeeft, zullen we deze link onmiddellijk deactiveren. Neem hiervoor contact met ons op via de in het impressum vermelde contactgegevens.
 

5. Producten en prijzen
De informatie over de omvang van leveringen en diensten, uiterlijk, prijzen, afmetingen en gewichten van de op de websites vermelde producten komen overeen met de op het moment van sluiting van de redactie van de betreffende pagina’s voorhanden kennis en zijn gebaseerd op de kenmerken van de Duitse markt. Wijzigingen zijn daarom uitdrukkelijk voorbehouden. De aangegeven prijzen gelden voor onze contractpartners als vrijblijvend prijsadvies. Informeer daarom bij de dealer van uw keuze naar diens actuele verkoopprijzen.
 

6. Landspecifieke uitvoeringen
De internationale verspreiding van het world wide web brengt met zich mee dat deze pagina’s betrekking hebben op producten of diensten die in landen buiten Duitsland niet, nog niet of onder een andere naam en in een andere uitvoering beschikbaar zijn. Bekijk of er een vertegenwoordiging in uw land vermeld is en neem daar indien nodig rechtstreeks contact mee op.

Copyright
© 2022 Eberspächer Climate Control Systems International GmbH, Esslingen, Duitsland, voor alle pagina’s van deze website.